TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
19/04/2024 Bạch thủ lô
Song thủ lô
Xiên 2
Xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

18/04/2024

Bạch thủ lô 73 Trúng 73
Song thủ lô 64-46 Trúng 46×2
xiên 2 91-45/91-54/45-54 Trúng 91-54
xiên 3 91-45-544 Trượt
Dàn đề 10 số 01-10-03-30-05-50-07-70-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 01,10,11,13,31,02,20,43,34,84,48,33,89,98,38,04,40,66,06,60,65,56,07,70,88,74,47,08,80,96,69,09,90,99,95,59 Trúng 04

17/04/2024

Bạch thủ lô 19 Trượt
Song thủ lô 41-14 Trúng 41×2
xiên 2 54-45/54-29/45-29 Trúng 54-29
xiên 3 45-54-29 Trượt
Dàn đề 10 số 00-01-02-03-04-30-31-32-33-34 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,25,30,31,32,33,34,37,39,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59 Trượt

16/04/2024

Bạch thủ lô 38 Trượt
Song thủ lô 82-28 Trúng 82
xiên 2 63-36/63-72/36-72 Trúng 63-72
xiên 3 63-36-72 Trượt
Dàn đề 10 số 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 Trượt
Dàn đề 36 số 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37 Trượt

15/04/2024

Bạch thủ lô 93 Trúng 93
Song thủ lô 87-78 Trượt
xiên 2 37-73/37-59/73-59 Trúng 37-73
xiên 3 37-73-59 Trượt
Dàn đề 10 số 73-37-46-64-04-40-38-83-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,25,52,23,32,42,24,10,01,29,92,58,85,69,96,35,53,57,75,04,40,62,26,47,74,89,98 Trúng 69

14/04/2024

Bạch thủ lô 58 Trượt
Song thủ lô 48-84 Trúng 48
xiên 2 17-71/17-69/71-69 Trúng 71-69
xiên 3 17-71-69 Trượt
Dàn đề 10 số 40-41-42-43-44-51-52-53-54-55 Trượt
Dàn đề 36 số 07,05,08,09,10,15,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,71,74 Trượt

13/04/2024

Bạch thủ lô 92 Trúng 92
Song thủ lô 81-18 Trượt
xiên 2 03-09/30-09/03-30 Trúng 03-30
xiên 3 03-09-30 Trượt
Dàn đề 10 số 02-06-13-16-22-28-32-38-52-78 Trượt
Dàn đề 36 số 02,03,06,13,16,17,22,26,28,30,32,36,38,41,42,46,48,50,52,56,59,60,61,66,68,70,72,78,80,82,84,88,90,92,96,98 Trượt

12/04/2024

Bạch thủ lô 58 Trúng 58
Song thủ lô 94-49 Trúng 94
xiên 2 74-29/74-92/29-92 Trượt
xiên 3 74-29-92 Trượt
Dàn đề 10 số 21-23-24-25-31-32-34-35-36-37 Trượt
Dàn đề 36 số 21,22,23,24,25,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,45,46,51,52,53,54,56,59,61,62,63,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77 Trúng 73

11/04/2024

Bạch thủ lô 73 Trúng 73
Song thủ lô 68-86 Trúng 86
xiên 2 90-35/90-53/35-53 Trúng 35-53
xiên 3 38-53-90 Trượt
Dàn đề 10 số 01-10-03-30-05-50-07-70-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 01,10,11,13,31,02,20,43,34,84,48,33,89,98,38,05,50,66,06,60,65,56,07,70,88,74,47,08,80,96,69,09,90,99,95,59 Trúng 56